ร่วมแข่งขัน Big C Dance Of Life 2017

วันที่  27  พฤษภาคม  2560

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  Big C Dance Of Life 2017 

จัดโดยโครงการหัวใจไทย  เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส

ณ  BiG  C  สระแก้ว

นักเรียนได้รับทุนการศึกษา

และได้แสดงออกการร้องเพลงและการเต้น

ติดต่อเรา