เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดชมรมผู้บริหาร 

ติดต่อเรา