กิจกรรมสร้างอาชีพโดยการทำดอกไม้จันท์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสู่อาชีพในการทำดอกไม้จันท์โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

เรืองอุไร เสือดี ควบคุมการผลิต

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา