เปลี่ยนแปลงสถานที่ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2560

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2560 ดังนี้

1.ระดับอำเภอ(เมืองสระแก้ว/เขาฉกรรจ์) ประกวดวันที่ 30 พ.ค.60 ณ อาคารโดมดอกแก้ว 2 โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว

2.ระดับจังหวัด ประกวดวันที่ 9 มิถุนายน 60  ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (ลัดกะสัง) อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา