ประชุมคอนเฟอเรนจ์

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำคณะศึกษานิเทศก์และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคอนเฟอเรนจ์ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานและบรรยายผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนจ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1