โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางพลศึกษา

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทางพละศึกษา เรื่องการสอนพลศึกษาในระดับอาเซียนในทศวรรษที่ ๒๑  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีคณะวิทยากรจากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการนี้มีครูพลศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้วแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา