ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการกระโดดเต้นเล่นสนุกเพื่อเด็กไทยสูงดีสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว1284 ลงวันที่ 9 พ.ค.60 ขอเชิญครูพละศึกษาทุกโรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการกระโดดเต้นเล่นสนุกเพื่อเด็กไทยสูงดีสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมบุญนาค สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1