การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุม วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ณ หอประชุม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560