วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้จัดกิจกรรมการเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดและมีท่านวิทยากรใจดีมาจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอวังน้ำเย็น  ร้อยตำรวจตรี จำลอง  วิเชียรศรี  ท่านมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติดประเภทต่าง ๆ  ทางโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ขอขอบพระคุณมากค่ะ

000

0000

ติดต่อ สพป.สก.1