การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้และเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับ สพป.สระแก้ว เขต 1 แล้ว ขอให้ท่่านดำเนินการลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเรา