กิจกรรมวันสุทรภู่และต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านลุงพลูจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด

โดยจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2557

1

2

3

4

5

6

7

Message us