เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่  16  พฤษภาคม  2560

เป็นวันเปิดเรียนเป็นวันแรก  นักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้า

มีคณะครูยืนรอรับนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน

มอบรูปหัวใจให้นักเรียน  เพื่อแสดงออกถึงการต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน

นักเรียนจะได้ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ผู้อำนวยการโรงเรียน   ได้ให้ปฐมนิเทศนักเรียนในวันเปิดเรียนวัแรก

และต้อนรับคุณครูท่านใหม่สู่รั้งโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

ติดต่อ สพป.สก.1