ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวังน้ำเย็น เครือข่ายมหาเจริญ และเครือข่ายตาหลังใน

แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอวังน้ำเย็น ส่งชื่อผลงาน วันที่ 9 กรกฎาคม  2557 และนำเสนอผลงานในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา