การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน จำนวน 3 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศในทุกรายการที่มีการแข่งขัน โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนที่สนใจกรอกรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันในลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_uMaGVsZmpLgq_3SZB1RxBJ-CZer5hEN77GIpKp222Q/edit?usp=sharing

ภายในวันที่  14  มิถุนายน  2560

ติดต่อเรา