เปิดภาคเรียนใหม่1/60

15 พฤษภาคม 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้มาอบรมและให้ความรู้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา 2560  รวมถึงกล่าวต้อนรับครูใหม่จำนวน 3 ท่าน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1