รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัด  ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ตามหนังสือที่แจ้งลงวันที่ 3 พ.ค.60 เนื่องจากหากดำเนินการใกล้วันสิ้นสุดระยะเวลาระบบอาจมีปัญหา จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าว  1212

ติดต่อเรา