แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลุ่ม/หน่วย ดังนี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์ 0-3742-5465  เบอร์มือถือ 08-5282-7779

กลุ่มบริหารงานบุคคล  เบอร์โทรศัพท์ 0-3742-5467  เบอร์มือถือ  08-5282-9990

กลุ่มนโยบายและแผน  เบอร์โทรศัพท์ 0-3742-5423  เบอร์มือถือ  08-5282-9993

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เบอร์โทรศัพท์ 0-3724-7452  เบอร์มือถือ 08-5282-9995

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  เบอร์โทรศัพท์ 0-3724-7452  เบอร์มือถือ  08-5282-9995

กลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผลฯ  เบอร์โทรศัพท์  0-3742-5466  เบอร์มือถือ 08-5282-9998

หน่วยตรวจสอบภายใน  เบอร์มือถือ  09-0970-7855

กลุ่มอำนวยการ  เบอร์โทร  0-3742-5468  มือถือ 08-5282-7779

เบอร์แฟ๊กซ์  0-3742-5468 – 9

ติดต่อเรา