สัญญาจ้างธุรการโรงเรียนและบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

หนังสือนำส่ง สัญญาจ้างครูขั้นวิกฤต สัญญาจ้างครูขั้นวิกฤต 1 สัญญาจ้างธุรการและบุคลากรงานนักการภารโรง 3 สัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ติดต่อเรา