ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 พ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv หรือ ทาง www.youtube.com/OBECTVONLINE / นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1