อมรมตรวจสอบภายใน สพฐ. Cluster 3

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายในและการรายงานผลการตรวจสอบภายใน เครือข่ายตรวจสอบภายใน สพฐ. Cluster 3 ณ ห้องประชุมอรัญประเทศ รีเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นวิทยากรบรรยาย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

 

ติดต่อ สพป.สก.1