โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ชั้นอนุบาล ปีที่1-2 ,ชั้น ป.1( ปกติ) ,ชั้น ป.1-6 (iep) รับทราบข้อมูลและนโยบาย รูปแบบการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในโรงเรียน
โดยมี นายธรรมนูญ ขอพึ่ง ,นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการได้กล่าวชี้แจงแนวการปฏิบัติ ระเบียบวินัยของนักเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
และ พ.ต.ท.ทศพร สอนบุตร สว.จร.สภ.เมืองสระแก้ว ได้มาให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร จากนั้น รองผู้จัดการธนาคารธนาคารออมสินได้ชี้แจงเรื่องการตั้งธนาคารภายในโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว การเปิดบัญชี การออม ดอกเบี้ยที่จะได้รับ อันจะส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลัดวัดสระแก้ว มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนอย่างมีความสุข

 

ติดต่อ สพป.สก.1