แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 1241 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

สพป.สระแก้วเขต 1 แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ได้นำเงินมาชำระค่าสื่อภาษาอังกฤษ จากเดิมชุดละ 650  บาท ลดเหลือเพียง 430  บาท โดยนำเงินมาชำระที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สระแก้วเขต 1 พร้อมในวัน
ที่เข้าอบรมฯ

ติดต่อเรา