ประชาสัมพันธ์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) รายการ สพฐ.จอมพลัง

ด้วย สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้จัดการแข่งขันกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) ในรายการ สพฐ.จอมพลัง  สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 13 -17 ปี ทีมละ 8 คน แข่งขันในระดับภูมิภาค 4 ภาค ในภาคตะวันออกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้รับผิดชอบ โดยกำหนดจัดแข่งขันสนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จ.ฉะเชิงเทรา  เปิดรับใบสมัครจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560   สอบถามข้อมูลได้ที่ นายโกศล กิตินิรันดร์กูล เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์ 086-5638536 หรือนายอภิรักษ์  ศรีวงษ์ราษฎร์ โทรศัพท์ 086-6690584  รายละเอียดตาม  ระเบียบการแข่งขันและใบสมัคร นี้

ติดต่อ สพป.สก.1