การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มแล้ว ลงมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม ดังนี้

  1. กำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปี อีก 2 วัน ในวันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง และวันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  2. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
ติดต่อ สพป.สก.1