กศจ.สระแก้วเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูผู้ช่วยฯ ประจำปี ๒๕๖๐

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งดำเนินการจัดสอบฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมารายงานตัวจำนวน ๗๙ คน แบ่งเป็น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ จำนวน ๓๐ คน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  จำนวน ๒๘ คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จำนวน ๒๑ คน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1