ทีมผู้บริหารให้สัมภาษณ์นักข่าวช่อง ๗ สี รายการเดินหน้าประเทศไทย

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่อง ๗ สี (ชุดเฉพาะกิจ) รายการเดินหน้าประเทศไทย ที่ติดตามทำข่าวการใช้นวัตกรรมสีเพื่อใช้ในการสะกดคำของโรงเรียนบ้านหนองแก สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จะส่งเสริมนวัตกรรมนี้เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการอ่านเขียนให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยให้ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ติดตามดูแล และให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดการศึกษาต่อไป

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา