ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1607 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ สอบถามโทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๕๑๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1