ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ขอเชิญข้าราชการครูสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะมีการมอบโล่รางวัลพระราชทานและเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันครูโลก ปี ๒๕๖๐
(๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ๐๒-๒๑๘ ๒๖๓๓ ต่อ ๓๑๕, ๓๑๗ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา