ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี๖๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.admission หรือโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๑๔๑ ต่อ ๓๐๖, ๓๐๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1