ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ ช่วยเหลือข้าราชการครูที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย

ด้วยบ้านพักอาศัยของ ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ์ วันเพ็ง ข้าราชการครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ ช่วยเหลือข้าราชการครูที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย โดยสามารถโอนเงินได้ที่บัญชีว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ์ วันเพ็ง เลขที่บัญชี ๐๘๖ ๐ ๑๒๕๘๖ ๖ หรือโทร ๐๒๗-๐๑๘ ๖๓๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา