ขอเชิญโรงเรียนที่มีความพร้อม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็ก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนที่มีความพร้อม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็ก กองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://youngpilot.innoobec.com โทร ๐๒- ๒๘๘๕๙๙๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1