การกรอกข้อมูลความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์ขอข้อมูลความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลความสามารถในการสื่อสารดังกล่าว ภายในวันที่่ 4 พฤษภาคม 2560 ในลิงค์  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WF_LAPkGtN71no0tkKL_KlA5t6eqmIqYLcfYecH_MKo/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา