วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2557

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ เขียนคำขวัญและจัดบอร์ดวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ณ ศาลาทรงไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2557

IMG_6629IMG_6646DSCF0831DSCF0853DSCF0867DSCF0889DSCF0863IMG_6681IMG_6676IMG_6693

Message us