นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาทักษะการสอนคิดวิเคราะห์

03