พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด และภาคส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1