วิถีพุทธวันพระ

วิถีพุทธวันพระ (แรม 14 ค่ำ เดือน 7)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้นำนักเรียนชั้น อ.1 , ป.3 และ ป.4 ไปตักบาตรทำบุญ ณ วัดคลองใหญ่

000

00

ติดต่อเรา