สอบบรรจุครู ปี๖๐ ศธจ.สระแก้ว สนามสอบ รร.อนุบาลวัดสระแก้ว


วันที่ ๒๒ -๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมีข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดสอบ  ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเคร่งครัดและมีระเบียบวินัย  เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมทั้งป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันทุกรูปแบบ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์     ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช      นิสังกาศ                กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช               ตรวจสอบ

เรือง        จันทพันธ์              ควบคุม

ไสว         สารีบท                 อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1