ประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุปี ๒๕๖๐

นายเรือง  จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๒๐๐ คน  เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมทั้งได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันทุกรูปแบบ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์     ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช      นิสังกาศ                กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช               ตรวจสอบ

เรือง        จันทพันธ์              ควบคุม

ไสว         สารีบท                 อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา