เวลา 01.30  น. โรงเรียนบ้านเขาตาง้อกเกิดอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ  เนื่องจากต้นไทรขนาดใหญ่ในโรงเรียนล้มทับบ้านพักครู        โรงจอดรถ และโรงผลิตน้ำดื่มในโรงเรียน  ทำให้กระเบื้องหลังคาแตก โรงจอดรถ โรงผลิตน้ำดื่มพังเสียหาย และรถยนต์ส่วนบุคคลของ  นางสมหมาย  เส็งนา  ข้าราชการครูฯ ได้รับความเสียหาย  แต่ไม่มีผู้ใดได้บาดเจ็บ  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน   อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบ้านเขาตาง้อก  และกองร้อยทหารพรานที่ 1305

ติดต่อ สพป.สก.1