แจ้งเรื่องการรับหนังสือเลื่อนขั้นเงินเดือน

ให้โรงเรียนในสังกัดมารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้ที่ ช่องรับหนังสือของแต่ละโรงเรียน
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1