เลี้ยงส่งคุณครูราชินทร์ เชื้อกุลา ย้ายกลับภูมิลำเนา

 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครูราชินทร์  เชื้อกุลา ย้ายกลับภูมิลำเนา จ.นครพนม
ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
YAY1 YAY2 YAY3 YAY4 YAY5 YAY6 YAY7 YAY8 YAY9 YAY10 YAY11 YAY12 YAY13 YAY14 YAY15 YAY16 YAY17 YAY18 YAY19 YAY20 YAY21 YAY22 YAY23 YAY24 YAY25