รับสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. 60

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนต่อไปนี้มารับสมุดบันทึกไดอารี่ที่ สพป.สระแก้ว  โดยด่วน

  1.  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
  2.  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
  3.  โรงเรียนบ้านวังจั่น
  4.  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์
  5.  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
  6.  โรงเรียนบ้านเขาดิน  อำเภอเขาฉกรรจ์
ติดต่อเรา