คุณหมอมาจัดตู้ยาให้

เภสัชกรโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง
นำยาพร้อมทั้งจัดตู้ยาให้โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

MOO1 MOO2 MOO3

ติดต่อ สพป.สก.1