แจ้งโอนเงิน

แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานราชการ เดือน มีนาคม 2560 และค่าเช่าบ้าน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 – มีนาคม 2560 ได้โอนเข้าบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 5  เมษายน 2560 (ธนาคารธนชาต เข้าประมาณวันที่  7  เมษายน 2560) ยกเว้นค่าเช่าบ้าน อำเภอเมือง ของเดือน มีนาคม  2560 (รองบประมาณ) รายละเอียดเงินโอนค่าเช่าบ้านตามเอกสารแนบ  2  ฉบับ 11

ติดต่อเรา