มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม วันที่ 31 มีนาคม 2560

นายเจียม  ศุภพิมล มอบทุนการศึกษานักเรียน

ที่มีผลคะแนนการทดสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ

ณ ห้องประชุม

วันที่ 31 มีนาคม 2560

ติดต่อ สพป.สก.1