ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ม.3 บ้านคลองน้ำใส

31 มีนาคม 2560 นายหงษ์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครูทุกระดับชั้น จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาประจำปี 2559 โดยมีการบายศรีสู่ขวัญ ในการนี้ผู้อำนวยการได้มอบโอวาทและอวยพรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา

 

ติดต่อเรา