ปัจฉิมนิเทศ ม.3 มหาเจริญ

31 มีนาคม 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะครูทุกระดับชั้น จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาประจำปี 2559 ร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้ผู้อำนวยการได้มอบโอวาทและอวยพรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา