ประชุมผู้ปกครอง

31 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม นำโดยนางปนัดดา  ทิพย์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม และ คณะครูทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

Message us