โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน SWU CUP 2017

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี  ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  ได้นำนักเรียนเช้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (SWU CUP 2017)  รุ่นเยาว์ชนอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
สนับสนุนการแข่งขัน โดย ผู้อำนวยการอังศนา  เพียรการ
ฝึกซ้อมโดย

1. นางนิตยา รัชตะพิพัฒน์กุล  ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

2. นายวีรสิทธิ์  เกษรนวล   ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

ถ่ายภาพ : นายวีรสิทธิ์  เกษรนวล

รายงาน  : นายอติศักดิ์  สุดเสน่หา

ติดต่อ สพป.สก.1