ทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา บางแสน ชั้น ป.5-ม.3

ผอ.หงษ์คำ หาบุญมี และคณะครูได้พานักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.3 ไปทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา บางแสน    ในวันที่ 29 มีนาคม  2560 โดยได้พานักเรียนไปเที่ยวชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ชมนรก-สวรรค์ที่วัดแสนสุข และไปเล่นน้ำทะเลที่หาดบางแสน